Filtry - tvrdost - železo - mangan

Na úpravu pitné vody dodáváme a montujeme celou škálu filtračních jednotek, od těch nejjednodušších na mechanické nečistoty, až po odstranění tvrdosti nebo železa, manganu atd., vč. dávkovacích čerpadel pro desinfekci vody.

V této činnosti máme navázanou spolupráci s několika specializovanými firmami a dodavateli technologií.

Na přání lze řešit jakýkoliv poptaný problém s kvalitou vody, pokud řešitelný je.

1) Odstranění mechanických nečistot :

Filtry na mechanické nečistoty jsou jednoduché konstrukce, vysoké účinnosti a zpravidla nízké ceny, které je možné dodat ve třech velikostech nádob a různých připojovacích rozměrech. Vložky filtrů se použijí dle potřeby v široké škále provedení.

Odstranění mechanických nečistot Odstranění mechanických nečistot

Standardní řešení je osadit dvě nádoby filtru s kartušemi o prostupnosti 50 a 5mcr.

Pro více informací o nádobách filtrů klikněte zde

Pro více informací o vícenásobném čištění klikněte zde

Pro více informací o samočistícím filtru klikněte zde

Pro více informací o kartuších filtrů klikněte zde

Pro více informací o postupu montáže klikněte zde

 

2) Odstranění tvrdosti vody chemicky :

Zařízení, které průtočným způsobem při zachování tlaku vody sníží tvrdost vody s minimálními nároky na energie.

Základním předpokladem pro montáž zařízení je dostatečně výkonné čerpadlo (při plném průtoku přes úpravnu nesmí tlak poklesnout pod 2,2bar), dostatečné množství vody ve vodním zdroji pro dokončení regenerace a zřízení přípojky odpadu k místu montáže k odvodu regenerační vody.

Odstranění tvrdosti vody chemicky Odstranění tvrdosti vody chemicky Odstranění tvrdosti vody chemicky

Základní popis: Surová – tvrdá voda se změkčí průtočným způsobem při zachování tlaku. Speciální náplň odstraní z vody vápník a hořčík výměnou za sodík. Automatická ventilová hlava zajišťuje pravidelně opakované regenerace náplně solankou. Obsluha zařízení spočívá v kontrole chodu zařízení a občasném dosypávání regenerační tabletované soli do solankové nádrže.

Společné parametry zařízení :

minimální tlak vstupní vody 2 bary (0,2MPa)

maximální tlak vstupní vody 6 barů (0,6MPa)

maximální teplota vstupní vody 45st. C

ionexová náplň silně kyselý katex

el.připojení 230V/50Hz/10W

materiálové provedení celoplastové

tvrdost vody po změkčení max. 1st dH

Užití, aplikace :

 • kotelny a výměníkové stanice
 • velké kuchyně, restaurace
 • myčky aut
 • vyvíječe páry pro různé účely
 • domácnosti a rodinné domky


3) Další možností zmírnění následků tvrdé vody je fyzikální úprava, např. působením magnetického pole zařízením Anticalc :

Další možností zmírnění následků tvrdé vody

ANTICALC®  ANTICALC®

Princip činnosti zařízení ANTICALC®

Voda ve své přirozené podobě obsahuje množství prvků důležitých a nepostradatelných pro život. Některé z těchto nepostradatelných prvků však způsobují problémy především při tepelné úpravě vody, resp. při jejím využívání pro technologické účely.

Největší problém způsobuje vápník. Jeho kvantitativní přítomnost ve vodě se technicky označuje jako tvrdost vody. Struktura vápníku ve vodě způsobuje, že zařízení přicházející do styku s vápníkem jsou znehodnocována tvrdými nánosy – vodním kamenem. Síla vrstvy vodního kamene úměrně roste s časem a množstvím vápníku přítomného ve vodě. Také ohřívání vody výrazně podporuje růst tvrdých nánosů vodního kamene. Ten způsobuje značné problémy v celém komplexu zařízení na ohřev vody a zároveň dochází k významných energetickým ztrátám.

Tvorbě tvrdých vápenných nánosů je možné zabránit úpravou vody, resp. úpravou struktury vápníku ve vodě.

V zásadě je možné takto upravovat vodu dvěma způsoby :

 • chemická úprava – k odstraňování vápníku jsou využívány chemické procesy
 • fyzikální úprava – pracuje na principu fyzikální přeměny, bez použití chemikálií.

Výhoda fyzikální úpravy zejména pitné vody je v tom, že není zatěžována chemickými látkami a nežádoucími vedlejšími produkty vyvolaných chemických procesů a že neodstraňuje z pitné vody žádné, pro život nezbytné, látky a prvky.

Tvorba nánosů v zařízeních přicházejících do styku s vodou je podmíněna přítomností solí ve vodě, hlavně obsahem hydrogenuhličitanu vápenatého Ca(HCO3)2, resp. hořečnatého Mg(HCO3)2, a uhličitanu vápenatého CaCO3, resp. hořečnatého MgCO3. Když koncentrace těchto uhličitanů překročí hodnotu rozpustnosti ve vodě, dochází k vylučování v pevné formě na stěnách zařízení. Krystaly se pevně přichytí na stěnu a začíná proces tvorby tvrdého nánosu – inkrustací.

Při fyzikální úpravě vody zařízením ANTICALC® se využívá specifické magnetické pole. Společně s hydrodynamickými vlastnostmi vody se tvorbě krystalů a jejich ulpívání na pevném povrchu zařízení zabrání.

Dostatečně silné a speciálně usměrněné magnetické pole způsobí rezonanční rozkmitání molekul, krystalická struktura se rozbije a vzniká kal uvedených solí. Velké krystaly se rozmělní na množství malých krystalů (několik setin původního rozměru) se zaobleným povrchem, které nemají tendenci se usazovat a v případě potřeby je možné je lehce odfiltrovat.

Certifikát ANTUCALC ke stažení zde: pdfCertifikát Anticalc963.4 KB

 

4) Filtry na odželeznění a odmanganování :

Velmi časté znečištění vody, které se projevuje nahnědlým zabarvením a někdy provázeným nepříjemným zápachem (něco mezi "pukavcem a močůvkou....").

Pro tento účel se používá zařízení, které průtočným způsobem při zachování tlaku odstraní nežádoucí látky z vody. Základním předpokladem pro montáž zařízení je dostatečně výkonné čerpadlo (při plném průtoku přes úpravnu nesmí tlak poklesnout pod 2,2bar), dostatečné množství vody ve vodním zdroji pro dokončení regenerace a zřízení přípojky odpadu k místu montáže k odvodu regenerační vody.

Filtry na odželeznění a odmanganování Filtry na odželeznění a odmanganování Filtry na odželeznění a odmanganování Filtry na odželeznění a odmanganování

Základní popis funkce zařízení :

Znečištěná surová voda se vyčistí průtokem přes náplň filtru při zachování vstupního tlaku. Nečistoty obsažené ve vodě se zachytí v náplni, odkud se odstraní vypráním vodou. V některých případech se používá jednoduchá chemikálie. Praní filtru zajišťuje vícecestný ventil, který může být ruční nebo automatický.

Charakteristika

 • plastové provedení filtrů
 • různé granulované náplně
 • náplně se perou vodou
 • praní filtrů ruční nebo automatické
 • velké výkony, malé rozměry
 • žádná nebo velmi nízká spotřeba energie
 • velmi jednoduchá obsluha
 • určeno pro pitnou i užitkovou vodu

Společné parametry zařízení :

minimální tlak vstupní vody 2 bary (0,2MPa)

maximální tlak vstupní vody 6 barů (0,6MPa)

maximální teplota vstupní vody 45st. C

el.připojení 230V/50Hz/10W

materiálové provedení celoplastové

Užití, aplikace :

 • mechanická filtrace
 • odstranění železa a manganu
 • dechlorace
 • adsorpční čištění
 • odstranění zápachů
 • odkyselení vody
 • demineralizace vody
 • rodinné domky a podobné objekty
 • školy, jídelny, ubytovací zařízení
 • hotely, restaurace a další

Ilustrační fotografie montáží :

Montáže Montáže Montáže


Volné pojednání o filtrech v rod. domcích a chatách :

V RD se obvykle instalují filtry pro snížení obsahu železa a manganu. Náplň těchto filtrů zachytává z vody rozpuštěné železo a mangan ve formě kalů, které se usazují v náplni.

Aby nedošlo časem k ucpání filtrů, musí se tyto kaly z náplně vyplavit do nějakého odpadu.

Říká se tomu praní nebo regenerace filtru (dále jen praní).

Při praní filtru natéká voda do filtru – do náplně od spodu, proudí náplní nahoru a vyplavuje usazené kaly železa a manganu. Aby se kaly dostatečně z náplně vyplavily, musí být rychlost vody ve filtru (při praní) dostatečná a praní musí také určitou dobu trvat. Pokud tomu tak není, část kalů zůstane ve filtru a filtr se tak pomalu zanáší a zanáší a zanáší ..........., až se nakonec zanese úplně, což se projeví nejdříve ztrátou funkce (filtr neodstraňuje železo nebo mangan) a následně pak úplnou ztrátou průtoku vody přes filtr (filtr se úplně zacpal).

Filtry jsou osazeny automatickými ventily, jejichž hnací silou (síla, která přestavuje písty ventilu) je tlak vody.

Z toho vyplývají tři rozhodující požadavky na dodávku vody do filtru:

 • dostatečný průtok vody filtrem při praní
  Tento průtok se podle velikosti filtru pohybuje v rozmezí 3 až 4 m3/hod
 • dostatečný a trvalý tlak vody po celou dobu praní filtru
  Zcela určitě je třeba trvale udržet tlak vody během celé doby praní na úrovni minimálně 0,3 MPa. je to záležitost dobrého čerpadla. Stacionární tlak, kdy voda neteče, není důležitý, nic nevypovídá o čerpadle.
 • dostatečná zásoba vody ve zdroji (aby při praní nedošla voda).
  Filtry se obvykle perou 10 až 20 minut při uvedeném průtoku. To znamená, že někde musí být dostatečná zásoba vody (500 až 1 500 litrů vody za dobu praní). Ta zásoba může být v kopané studni, v nějaké nádrži, ale téměř nikdy není v běžném vrtu.

O zdrojích vody :

Zdrojem vody může být vrt, nebo kopaná studna. Veřejný vodovod prakticky nepřipadá v úvahu, protože zde musí být kvalita vody dle vyhlášky, tedy s minimálním obsahem železa nebo manganu.

Kopaná studna :

Obvykle v průměru 1 metr, několik metrů hluboká, výška vody nad čerpadlem třeba i několik metrů. Většinou nebývá problém s dostatkem vody, protože ve studni je poměrně veliká zásoba. Voda, která je ve studni nad čerpadlem, tedy přesněji nad spodní vypínací hladinou (vypíná čerpadlo při poklesu hladiny na tuto úroveň), společně s přítokem vody do studny (vydatnost pramene) tvoří zásobu vody pro praní filtru.

Například při výšce vody nad vypínací hladinou 2 m a průměru studně 1 m je zásoba asi

1,5 m3, což ve většině případů pro praní filtru postačuje.

Při praní filtru nesmí dojít k vyčerpání vody ze studny a zastavení čerpadla, jinak nastávají problémy s funkcí filtru, které jsou však mimo garance.

Vrt :

Zde je situace poněkud horší – komplikovanější.

Zásoba vody ve vrtu je malá, řádově 100 až 200 litrů, podle průměru vrtu a výšce vody nad čerpadlem, opět úplně přesněji, nad spodní vypínací hladinou.

Přítok vody do vrtu, tzv. užitečná vydatnost vrtu se obvykle pohybuje v několika málo desetinách litru za sekundu (až na výjimky).

Pro vydatnost vrtu 0,2 l/s je vydatnost vrtu 720 l/hod.

Užitečná vydatnost vrtu je v dokumentaci o vrtu, kterou předává zhotovitel vrtu uživateli.

Na praní běžných filtrů pro RD je třeba průtok minimálně 3 m3/h po dobu asi 20 minut, což dává spotřebu vody minimálně 1 000 litrů.

Toto množství vody musí někde být = zásoba ve vrtu + přítok vody do vrtu.

To ve výše uvedeném případě, ale i v drtivé většině ostatních případů není zajištěno.

A to je chyba, voda ve vrtu dojde, praní se přeruší, filtr o tom neví a nastávají problémy, které jsou mimo záruky.

Tlak vody :

Musí být trvalý, minimálně 0,3 MPa na vstupu do filtru (ne štítkový výtlak čerpadla) při průtoku vody, to je při praní, nikoliv pouze tzv. statický tlak. Jinak řečeno, při praní filtru, v jakékoliv fázi praní nesmí poklesnou tlak pod 0,3 MPa.

Pokud tomu tak není a tlak poklesne pod 0,3 MPa, ventil se nepřestaví z pozice praní do pozice provoz, filtr se pere dál a dál a dál ........... až vybere veškerou vodu z vrtu (ze studny). Pak nastávají problémy s funkcí filtru, které jsou mimo garance.

Jaké jsou možnosti řešení?

Vrt :

Nedostatek vody ve vrtu se řeší nějakou akumulační nádrží před filtrem, kde se postupně naakumuluje dostatek vody (1 až 2 m3) pro praní filtru. K nádrži je pak třeba tlaková stanice s dostatečně dimenzovaným čerpadlem (výkon a tlak), které dopravuje vodu přes filtr do RD a zároveň zajišťuje i praní filtru.

Kopaná studna :

Jak již bylo uvedeno, nebývají obvykle problémy. Pokud ano, pak obvykle stačí snížit čerpadlo ve studni a zároveň i snížit dolní vypínací hladinu. Jestliže ani to nestačí, pak se problém musí řešit jako u vrtu.

Výkon a výtlak čerpadla :

Musí být takové čerpadlo, aby dávalo požadovaný výkon a tlak na vstupu do filtru. Nestačí pouze dostatečný štítkový výkon čerpadla.

Obvyklý výkon čerpadla pro jeden filtr v RD je minimálně 3 m3/h při tlaku 0,3 MPa na vstupu do filtru.

Poznámka :

Pokud se instaluje více filtrů, jsou nároky na výkon, výtlak a zásobu vody větší.

Je to nad rámec tohoto materiálu a je nutno k tomu udělat technologickou rozvahu.

Kontakt

František Keyř

Skalecká 118

252 10 Mníšek pod Brdy

GPS: 49°52'11.110"N, 14°15'35.676"E

Napište nám :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zavolejte nám :

Tel: 603 433 624

v provozu Po-Pá 8-17h

QR Code 2015

Naši významní partneři

TOPlist